Rhodos

Spread the love

Rhodos je největší z Dodekanéských ostrovů. Nachází se v jižní části řeckého souostroví, velice blízko Tureckým hranicím. Z jeho severo západního břehu lze dokonce při dobrém počasí vidět i turecké pobřeží. Rhodos patří mezi nejnavštěvovanější řecké ostrovy, mezi českými turisty je pak tím nejnavštěvovanějším. Mnohé agentury zajišťují práci pro české občany právě na tomto ostrově, je pro ně totiž důležité mít dostatek pracovních sil v době sezóny.

Historie Rhodosu

Historie ostrova Rhodos sahá už do dávné doby kamenné. Prvními zaznamenanými obyvateli tohoto krásného velkého ostrova byli Kárové. Jde o národ, který pochází z Malé Asie. Rhodos už od svého obydleného počátku disponoval mnoha názvy, například Ophiousa, který dostal díky velkému množství hadů, kteří se dřív na ostrově vyskytovali. Ale nemusíte se bát, s příchodem civilizace se jejich počet rapidně snížil a množství hadů zde nepřekračuje běžné průměry v Evropě. Dalším názvem byl Asterie, což znamená krásná jasná obloha a nebe plné hvězd. Další je Makaria, což je v překladu prostě krása a v neposlední řadě například Altavyria, který vychází z nejvyšší hory ostrova Atavyros, odkud ale pochází tento název už jsme po delším snažení vypátrat nedokázali. Dalšími národy, které zde přebývali byli například Féničané nebo bájní Telchiňané – o těch se říká, že byli úplně prvními obyvateli ostrova Rhodos, avšak neexistují jasné důkazy. Našly se pouze velmi staré kovové nástroje, z těchto nálezů se pak usuzuje, že Telchiňané měli být velice zručnými opracovateli kovu. Féničané pak Rhodosu dali řád a udělali z něj velice významné obchodní místo, především co se týče obchodu s Tureckem.

Když se podíváte na mapu, zjistíte, že Rhodos je velice blízko Turecké hranici a naopak velice daleko od řeckého poloostrova, ba dokonce i od naprosté většiny řeckých ostrovů. Pokud vám to přijde podezřelé, pak vězte, že o Rhodos se v historii vedly tvrdé boje. Většinu středověku zde vládli Turci, nikdy však nedokázali obsadit ostrov celý a tvořili spíše menšinu. Nejznámějším konfliktem je pak asi Turecko-Řecká válka, která jak již dnes mapa napovídá nedopadla jasným vítězstvím ani jedné ze stran, pokud bychom však měli určit vítěze, stačí se podívat na množství obsazených ostrovů mezi Tureckem a Řeckem. Z přibližně 300 kilometrové vzdálenosti mezi pobřežími zabírají řecké ostrovy přibližně 280 kilometrů a Turecku náleží pouze nejbližší malé ostrůvky u pobřeží.

Ekonomika

Samotný ostrov je největší turistický ráj mezi ostrovy v Řecku. Naprostá většina příjmů ekonomiky Rhodosu je totiž z turismu a tak si zde dávají na všech přijíždějících cestovatelích náležítě záležet. Najdete zde luxusní pětihvězdičkové hotely a rekreační střediska, kam jen oko dohlédne. Pláž je čistá a opečovávaná, nicméně netočí se celý Rhodos pouze kolem turistů. Vnitrozemské zemědělství se orientuje na rostlinnou výrobu, rybolov nebo chov skotů, také zde najdete stejně jako na Krétě krásné rozsáhlé vinice.