Quedlinburg

Spread the love

Pokud Disney bylo mock-up malý, středověké německé město, bylo by to asi vypadat Quedlinburg, které lemuje řeka Bode na mírně zvlněné podhůří pohoří Harz, 59 km jihozápadně od Magdeburgu. S více než tisíc křivé hrázděné domy vypuzení dlážděné ulice, a mnoho z jeho středověkého opevnění a kostely dobře zachovalé, město je právem populární a často se hemží návštěvníky, ale je to stále dost velký, aby se vyhnuli procházky masy na i nejvytíženější časy.

Nadace Quedlinburg sahá až do pevnosti vybudované Henry I. (Fowler), v 922, po kterém se rychle stala oblíbenou rezidencí saských císařů; V 968 Otto jsem založil císařský opatství tam. Město vzkvétalo ve středověku jako člen Hanseatic ligy a centrum pro barviva, výroby papíru a strojírenství. Dokonce i dnes, plasty a zemědělský výzkum jsou důležité, což městu účel než jen být živé muzeum.