Kyffhäuser

Spread the love

Durynsko vrší se nečekaně ve svých severních jako Kyffhäuser. I když to vyžaduje optimista popisovat tyto lesních pískovcové vrchovina jako hory – bez vrcholu v prodloužení šedesát čtverečních kilometrů rozsahu Harz je nad 480 m – jejich nízko položené charakter a nedostatek rozvoje vytvářejí příjemnou pěší zemi. Řada má také zvláštní místo v národě psychiku jako místo odpočinku císaře Fridricha Barbarossy. Možná. Fakta – nebo alespoň historických kronik – záznam, že mocný dvanáctého století německý král a římský císař napadené papežskou autoritu zavést německou převahu v západní Evropě, než se utopil ve Svaté zemi v 1190. Legend, ale proti tomu „Rudovous „dřímá hluboko uvnitř hory Kyffhäuser a jednoho dne probudí vést jednotný německý lid k vítězství proti svým nepřátelům. Je to, jako obchodní komisí neúnavně říká, kde je to Barbarossa sny. Ve více nedávné historii byla revoluce Thomas Müntzer v rolnické srazil stranou na bocích Kyffhäuser v roce 1525.