Colditz

Spread the love

Bez ohledu na to, že docela provinční město za předpokladu, ceněný bílého jílu pro barokní porcelánu Sasko kurfiřta Augusta Silného. Nevadí, že Schloss byl renesanční palác státu vládnoucí Wettinové. Colditz, 50 km jihovýchodně od Lipska, je neoddělitelně spojena v britské myslích s vysokou bezpečností II světová válka zajateckém táboře Oflag IVC.