Bautzen

Spread the love

Bautzen, 60 km východně od Drážďan, je hlavním městem Lužických Srbů, Německo je jen původní menšiny; že jsou odvozeny od slovanského Lužických Srbů, který se stěhoval na západ asi před 1500 roky. Kromě vzrušení z exotických pouličních jména a občas institutu a muzea, nebo není-li návštěva shoduje s Sorbu víkendový trh pět týdnů před Velikonocemi nebo festival Velikonoční neděle, měli byste být tvrdě tlačil poznat, nicméně. Pouze pět procent místní populace jsou domácí Sorb – čeština-ovlivňoval dialekt je slyšet častěji v obcích na sever, spojený s cyklotrasou.

Místo toho, co definuje dohodu, která je o tisíc let je jeho historický Altstadt – bludiště-jako jádro střeží sedmnáct středověkých baštami, které pochodovaly nad údolím řeky. Spree řeka teče na sever k druhému Sorbu pevnosti, Spreewald.