Řím a Lácio

Spread the love

Řím je nejvíce fascinujícím městem v Itálii, což z něj činí pravděpodobně nejvíce fascinující město na světě. Starobylé místa s ostatky starými tisíce let můžete objevovat měsíce, než si vůbec budete schopni porpojit všechny souvislosti. V dávným dobách se říkalo, že kdo ovládá Řím Athény, ten ovládá celou Evropu a kdo ovládá Evropu, ten ovládá celý civilizovaný svět. Dnes už to smaozřejmě neplatí, ale když se podíváme na vývoj lecjakých království a impérií, zjistíme, že většina z nich započala svou cestu za slávou a mocí právě v Itálii, včetně slavných Římanů, kteří v době největší slávy spravovali půlku Evropy a kus severní Afriky, a to prosím zcela bez vymožeností, pouze s posly a na koních. Přesto je Řím mnohem více, než pouze muzeum pod širým nebem. Jeho kultura, jídlo, jeho lid tvoří moderní a živé město, které by bylo hodno návštěvy bez ohledu na jeho minulost. V historickém centru města to je pak poněkud zvláštní, neboť se zde mísí úžasné novodobé architektonické skvosty s dnes už polorozpadlým Koloseem.

Bývalé srdce římského impéria a také domov mnoha papežů. Město je doslova zavaleno historií. K dispozici jsou klasické římské rysy, nejviditelněji už zmiňované Koloseum a nebo Forum Platine Hill. Dále nepřetržitý sled památek od ranné křesťanské baziliky a románských kostelů, přes renesanční paláce a fontány z období baroka až k moderní epoše těžkopádné klasicistní architektury, kterou reprezentuje pro příklad prestižnéí projekt Zaha Hadid. také různé maličkosti jako domy a bytovky zahrnující fragmenty erodované římskými sloupy, řezbářské práce a nápisy na silnicích či náměstích, desítky starých amfiteátrů a stadionů, přičemž jeden z nich jste měli šanci vidět i v komedii Slunce, seno.

Zajimavosti v Římě

Nicméně je zde spousta míst, bez jejichž návštěvy je veliká škoda opustit město. Vatikán je asi nejviditelnější a nejvíce pozoruhodný je chrám Svatého Petra a úžasné fotografie, které jsou vzhledem k zákazu focení často skvělou dovolenkovou kořistí vatikánských muzeí. Také je zde mnoho kostelů, fontán a uměleckých děl z období, které asi nejvíce definuje Řím, a to baroko. Najdete zde díla od známých umělců jako Borromini nebo Bernini, jejichž úsilí jde vidět především díky vzájemné soutěži o co největší prostor a pozornost pro svá díla v celém ŘíměBernini byl pro příklad zodpovědný za fontánu čtyř řek v centru nejznámějšího náměstí Piazza Navona a pravděpodobně jeho nejlepší sochařská práce je v galerii Borghese nebo v různých kostelech, stejně jako jeho socha sváté Terezie v Santa Marii della Vittoria. Borromini byl jeho velkým rivalem, která v té době stavěl a navrhoval celé kostely San Casrlo alle Quattro Fontane a Sant’Ivo, obě budovy jsou složitě, avšak s elegancí vmáčknuté do velice malých míst. Další skvělé paláce jsou samy o sobě pokladem velkého umění, a to Doria Pamphijl a Palazzo Barberini. Další hlavní sbírky se pak nacházejí i v Římském národním muzeuo v paláci Altemps a v paláci Massimo. Je toho opravdu hodně a jak jsme již řekli, ani měsíc by vám nestačil k tomu, abyste měli šanci vše v Itálii navštívit.

Centrum města je rozděleno přehledně do různých bloků. Bludiště uliček, které tvoří Centro Storico zabíhá až k levému břehu řeky Tibery, ohraničené na východě Via del Corsem a na sever a jih vodou. Odtud se centrální jádro Říma šíří dál na jih a na východ směrem k Campo de Fiori přes Via del Corso do hlavních nákupních ulic a uliček v okolí Španělských schodů. Při nočních tazích je pak skvělým místem Trastevere, které bývalo ve středověku samostatným subjektem a dnes je nejvíce orientovaným místem na turisty a to jeména v noci, najdete zde velké množství klubů a nočních podniků bez zavíračky.