Belfort

Spread the love

Tato stránka byla strojově přeložena a čeká na korekci redaktorem.

Uhnízděný v mezeře mezi dvěma pohořími – Vosges na sever a Jura na jihu – se nachází Belfort , město jisti, že místo ve francouzských srdcí svou historií jako nepřekonatelnou pevnost na této zjevné cestou pro útočníky. Město je zvláště připomínán pro jeho dlouhou odolností proti obležení během 1870 Franco-pruská válka; to byl tento odpor, který mu ušetřil ponižující osud je připojen do Německé říše, k osudu hodně sousední Alsasko-Lotrinsko újmy. Velící důstojník v době, kdy byl jeden plukovník Denfert-Rochereau (známý populárně jako „lev Belfort“), který si vydělal sám čest četných názvů ulic po celé zemi, stejně jako to s pařížskou čtvercový a stanice metra.