Hum

Spread the love

Tato stránka byla strojově přeložena a čeká na korekci redaktorem.

Nashromáždil na kopci obklopen pastvinami a lesy, HUM je self-prohlásil „nejmenší město na světě“, neboť se zachovala všechny atributy – zdi, brány, kostela, Campanile – že město má mít, a to navzdory jeho populace, co se zmenšovala na aktuální celkem jen čtrnáct. Původně opevněný Franks v jedenáctém století, Hum byl relativně prosperující místo ve středověku, a to ještě vypadá docela uložení jak si projít městské brány trumfnutého korunovou zvonice. Beyond, příliš velký, neo-barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Crkva blažene djevice Marije), postavený v roce 1802 jako poslední vzdech rozvoje měst v ubývající města, páni ji na smíru, který nyní činí dva jeden-metre- široké ulice dlážděné s zatravněný, než dlažební kostky a lemované robustní šedohnědá usedlostí.