Rotunda svatého Jiří

Spread the love

Nejstarší kostel Sofia je čtvrtého století Rotunda svatého Jiří, postavený na město je nejstarší římských základech a bydlení freskami z osmého století kupředu směřující. Okolí kostela je předsednictví, střeží vojáci v barevné devatenáctého století hávu (střídání stráží každou hodinu).