Shaftesbury

Spread the love

Tento článek byl strojově přeložen a čeká na korekci redaktorem.

Patnáct kilometrů východně od Sherborne na A30, Shaftesbury hřady na popud hromadnými kopce, s těžkým přechody na třech stranách města. Za jasného dne, pohledy z města jsou úžasný – jeden z nejlepších pohledů je Gold Hill , kuriózní, dlážděné a velmi strmé. Na jeho vrcholku, místní historie muzea  zobrazí položky v rozmezí od místně z tlačítek, pro které byla tato oblast jednou vyhlášená, na mumifikované kočky.

Poutníci se hrnou do Shaftesbury, aby vzdali hold kostí Edward mučedník, které byly uvedeny do opatství v 978, ale teď jen patky z klášterní kostel přežít, jen kousek od hlavní ulice. St Peterův kostel na trhu je jedna z mála připomínek Shaftesbury středověké vznešenosti, když se chlubil hrad, dvanáct kostelů a čtyři tržní kříže.