Beverley

Spread the love

Tento článek byl strojově přeložen a čeká na korekci redaktorem.

S jeho spleti starých uliček, dlážděných uliček a elegantní gruzínské a viktoriánské terasy BEVERLEY devět kilometrů severně od Hull, je velmi obraz tradičního městečka na trhu. Více než 350 jeho staveb jsou uvedeny, a když jste viděl jeho první pořadí nabídek v dopoledních hodinách, to je atraktivní místo k pobytu.